Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Vďaka novej recepcii získajú pacienti informačný servis ako v hoteli

Všetky potrebné informácie budú v nemocnici na jednom mieste

Spisska_recepcia_detske_14.jpg

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves dnes predstavila nový koncept recepcie, ktorá má slúžiť pacientom a návštevníkom nemocnice ako miesto prvého kontaktu. Rozsahom poskytovaných informačných služieb pripomína hotelovú recepciu. Jej zamestnanci sú pripravení v pracovných dňoch (od 7.30 do 16.00 hod.) poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o dopravnej zdravotnej službe. Takisto pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri riešení krízových situácií. Na recepcii bude súčasne možné realizovať všetky platby za nadštandardné výkony a iné služby. V krátkom čase sa pacienti budú môcť na recepcii objednávať aj na konkrétne vyšetrenia a na vybrané zdravotné výkony.

„Hlavným cieľom tohto projektu bolo zlepšiť prístup k pacientom zo strany nemocnice. Vďaka novej recepcii naši pacienti už nebudú musieť v nemocnici blúdiť, pátrať po informáciách a chodiť od dverí k dverám,“ zdôraznil MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.

Spisska_recepcia_detske_3.jpg

Nová recepcia bude poskytovať aj informácie o službách zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá celý projekt finančne podporila.

„Aj keď zdravotná starostlivosť v našich nemocniciach je na vysokej úrovni, dobrý dojem často kazí neútulné prostredie a zastarané vybavenie. Renovácia nemocničných priestorov je jedným z našich dlhodobých projektov. Verím, že nové recepcie prinesú do nemocnice nový štandard a pacienti ich ocenia,“ vysvetlil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Spisska_recepcia_detske_1.jpg


Rozsah služieb poskytovaných novou recepciou:


•    Poskytnutie všeobecných informácií o nemocnici, oddeleniach a o ambulanciách;

•    Poskytovanie informácií o nadštandardných službách, cenách, liečebnom režime, strave a o diétach;

•    Platby za výkony a za nadštandardné služby;

•    Prvotná evidencia sťažností a podnetov;

•    Manažovanie prednostného riešenia akútnych stavov (neodkladná starostlivosť);

•    Riešenie núdzových a krízových situácií v nemocnici (úraz, požiar, krádež, havária);

•    Informácie o dopravnej zdravotnej službe Svet zdravia;

•    Prezentácia a ponuka zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni Dôvera;

•    Straty a nálezy;

•    Flexibilná pomoc pri riešení ostatných podnetov pacientov a návštevníkov;

•    V budúcnosti aj objednanie/preobjednanie pacienta na vyšetrenie/ošetrenie.

Telefonický kontakt: +421 53 419 91 13

E-mailový kontakt: recepcia.snv@svetzdravia.com