Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Spišskí pacienti už nemusia chodiť za chirurgickými výkonmi ďaleko

V roku 2015 sa v spišskonovoveskej nemocnici udiala chirurgická revolúcia. Svet zdravia v nej zrealizoval strategické investície, vďaka ktorým sa regionálna nemocnica pre pacientov stáva prvou voľbou pri diagnostike a následnej terapii. Oproti minulému roku sa počet operačných výkonov v nemocnici zdvojnásobil. Po novom nemocnica ponúka pacientom zdravotnú starostlivosť bez čakania. Krátke čakacie lehoty sú, prirodzene, významným faktorom v rozhodovaní o výbere nemocnice. Primárne sa však pacienti rozhodujú na základe dostupného rozsahu a kvality medicínskych výkonov. V tomto smere spravilo pod vedením primára MUDr. Jaroslava Barlu míľový krok dopredu chirurgické oddelenie. Rozsahom realizovaných výkonov je dnes na úrovni veľkých nemocníc. To isté platí o personálnom obsadení a o materiálno technickom vybavení. Celkové investície do chirurgického oddelenia si tento rok vyžiadali takmer 60 tisíc eur.   

2015-10-22-SZ-SNV-Chirurgia-Laparoskopia (1 of 1).jpg

„Do nemocnice som prišiel s jasných cieľom. Pacientom zo spišského regiónu chceme poskytovať takmer rovnaký rozsah komplexných chirurgických výkonov ako veľké pracoviská všeobecnej a úrazovej chirurgie. Navyše však ponúkame krátke čakacie lehoty, blízkosť a osobnejší prístup. Už dnes sa na nás môžu ľudia obrátiť s akýmkoľvek chirurgickým problémom. Naša diagnostika je v zásade bez čakania. Sme pripravení prevziať za pacienta zodpovednosť a zabezpečiť potrebný medicínsky výkon aj v prípade potreby spolupráce s vyšším pracoviskom,“ vysvetlil MUDr. Jaroslav Barla, primár chirurgického oddelenie nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.

V rámci noviniek otvorila nemocnica nové ambulancie cievnej chirurgie a športovej traumatológie ramena a kolena. V prvom prípade sa začali vykonávať operácie kŕčových žíl. V druhom prípade nemocnica poskytuje nadštandardnú odbornú starostlivosť pacientom po úraze alebo s ochorením ramenného a kolenného kĺbu, a to vrátane artroskopických operácií.

„Chirurgické oddelenie zaviedlo moderné operačné metódy, vďaka ktorým sa pacienti po operácii môžu vrátiť do normálneho života už po niekoľkých dňoch. Nové výkony ocenia najmä starší ľudia, pacienti s diagnózou kŕčových žíl alebo aj športovo aktívni jedinci. Silný odborný tím je, samozrejme, pripravený poskytnúť nový štandard zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom zo spišského regiónu,“ doplnila MUDr. Renáta Šuľáková, námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.


Kľúčové chirurgické výkony:


•    Laparoskopická chirurgia NOVÝ ROZSAH

o    štandardné operácie slepého čreva

o    operácie všetkých typov prietrží brušnej steny

o    operácie nádorových ochorení tráviaceho traktu (hrubé črevo, konečník a žalúdok)

•    Endoskopia žalúdka NOVINKA

o     nové, moderné vybavenie (nový endoskop v hodnote 30 000 €)

o     presná diagnostika ochorení žalúdka

•    Všeobecná chirurgia a traumatológia MODERNÉ METÓDY

o    úrazová chirurgia zaviedla nové operačné štandardy

o    rozsahom sa oddelenie priblížilo k veľkým klinikám úrazovej chirurgie (traumatológia)

o    zaviedli sa nové operačné postupy pri zlomeninách krčka stehennej kosti (starší pacienti sú vďaka tomu schopní vrátiť sa do reálneho života už v priebehu 5 dní)

o    operácie zlomenej kľúčnej kosti sa začali vykonávať pomocou nových moderných metód, vďaka ktorým sa výrazne urýchľuje návrat pacienta do aktívneho života (zo 6 týždňov už na 10 dní) a zlepšuje sa kozmetický efekt

o    komplexná diagnostická a liečebná starostlivosť pre hemoroidy všetkých štádií od mini invazívnych postupov až po operácie pomocou Longovho staplera

o    syndróm karpálneho tunela, Dupuytrenova kontraktúra, tenisový lakeť, deformity prstov ruky a nohy

•    Cievna chirurgia NOVINKA

o    ambulancia cievnej chirurgie otvorená od 1. októbra 2015 (MUDr. Jana Javiľaková, cievna chirurgička)

o    komplexná ambulantná a operačná starostlivosť o pacientov s ochorením tepnového a žilového systému

o    operácie kŕčových žíl (varixov)

o    revaskularičné výkony (endovaskulárna liečba ochorení tepien, liečba pacientov so syndrómom diabetickej nohy)

o     mini invazívna sklerotizácia kŕčových žíl vrátane metličkových kŕčových žíl

•    Športová traumatológia ramena a kolena NOVINKA

o    ambulancia športovej traumatológie otvorená od 1. septembra 2015 (MUDr. Branislav Barla, ortopéd)

o    diagnostika na magnetickej rezonancii bez čakania

o    nadštandardná odborná starostlivosť pre pacientov po úraze alebo s ochorením ramenného a kolenného kĺbu

o    artroskopické operácie kĺbov

o    rekonštrukčné výkony kolena a ramena


Odborný tím chirurgického oddelenia:

•    9 atestovaní a 3 neatestovaní lekári

•    3 atestovaní externí lekári (2 ortopédi a 1 cievny chirurg)