Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

V Spišskej Novej Vsi sa začína výstavba oddelení urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie

 Cieľom rekordnej investície je zvýšiť šance urgentných pacientov na celkové uzdravenie.


Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves dnes oficiálne zahajuje výstavbu komplexu oddelení urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie. Ide o najvyššiu investíciu od vzniku nemocnice. Jej cieľom je zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé Slovensko. Koncom mája 2016 by mali byť uvedené do prevádzky dve nové príbuzné oddelenia: oddelenie urgentnej medicíny a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti s 18 intenzívnymi lôžkami (OMIS). Koncept, ktorý vychádza z pripravovanej nemocnice novej generácie v Michalovciach, by okrem nových priestorov mal zaviesť nové prevádzkové procesy minimalizujúce časovú stratu pri záchrane života. Vďaka pripravovaným zmenám by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom, infarktom alebo s porážkou na prežitie a na celkové uzdravenie. Predstavený koncept má uľahčiť prácu aj tímom rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci. Celkové investície do dvoch nových oddelení si vyžiadajú viac ako 1 milión eur.

„Naša nemocnica v Spišskej Novej Vsi tiež ťaží zo získaných poznatkov a skúseností pri výstavbe nemocnice novej generácie v Michalovciach. Urgentnú medicínu považujeme za jednu zo sieťových priorít. Verím, že realizácia tohto projektu napomôže výrazne rozšíriť moderné urgentné príjmy po celom Slovensku,“ vysvetlil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s. 

  2015-12-10-SZ-SNV-Novy Urgent&OMIS-zahajenie vystavby.jpg

„Urgentný príjem je kritický bod, kde sa spája prednemocničná neodkladná starostlivosť s nemocničnou. Musí fungovať. Žiaľ, na Slovensku nie je dobre fungujúcich urgentných príjmov mnoho. Pritom pre pacienta sú jednoznačne výhodou, záchranári nestrácajú čas pri jeho odovzdávaní do rúk špecialistov. V nemocniciach bez urgentných príjmov však často trvá aj niekoľko desiatok minút, kým sa nájde ambulancia, kde pacienta vyšetria," zdôraznila MUDr. Adriana Kilianová, oblastná riaditeľka Falck Záchranná.

Pacientov na novom oddelení urgentnej medicíny ošetria prednostne podľa závažnosti ich stavu. To sa docieli zavedením takzvanej triáže počas vstupného príjmu (triedenie podľa závažnosti). Ku každému stupňu závažnosti bude priradený maximálny čas, dokedy má byť pacient definitívne ošetrený. Najakútnejšie stavy musia byť vyriešené okamžite alebo najneskôr do 10 minút. Menej akútne stavy medzi jednou až dvoma hodinami. Na rozdiel od štandardného ošetrenia u lekárov z jednotlivých špecializácií budú pacienti v opatere novovybudovaného tímu urgentnej medicíny.

„Na čase jednoznačne záleží. Za 10-15 minút pri krvácaní z veľkej cievy človek stratí až jeden liter krvi. Následky môžu byť fatálne. Som rád, že sme dostali od siete Svet zdravia šancu vybudovať v Spišskej Novej Vsi moderné oddelenia urgentnej a intenzívnej medicíny úplne po novom. Dobrá poloha nemocnice zabezpečí rovnomernú dostupnosť nemocničnej urgentnej starostlivosti pre pacientov z celého spišského regiónu. Hlavným cieľom je viac zachránených životov a celkové uzdravenie pri akútnych pacientoch,“ vysvetlil MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.

  2015-12-10-SZ-SNV-Zahajenie stavby symbolickou resuscitaciou oddelenia urgentnej mediciny v SNV.jpg

Prínos druhého nového oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) spočíva v tom, že hospitalizovaní pacienti sú umiestnení na modernej jednotke so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave a liečebnom postupe sa v prípade potreby vie dohodnúť multiodborový tím špecializovaných lekárov. O jednotlivých pacientov sa nepretržite starajú lekári podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie daného pacienta. Pacient s infarktom myokardu je pod dohľadom internistu, pacient s porážkou je v starostlivosti neurológa, o pacienta po operácii brucha sa stará chirurg a o pacienta v bezvedomí na umelej pľúcnej ventilácii sa stará anestéziológ-intenzivista. Z nových 18 lôžok sú dve stavebne izolované. Budú sa využívať sa pri pacientoch, ktorí sú infekční a pri ktorých treba eliminovať riziko rozšírenia nákazy. Významnou výhodou a súčasne medzinárodným trendom je aj to, že počet lôžok v rámci daných odborov nie je striktne určený a prispôsobuje sa ich akútnym potrebám. Tento organizačný prístup sa volá systém plávajúcich lôžok. V tomto čase má Svet zdravia v prevádzke nový typ oddelenia OMIS už v šiestich nemocniciach.