Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi má od januára novú riaditeľku

 

Spišská Nová Ves 5. januára 2016

Od januára 2016 došlo k zmene na poste riaditeľa v nemocnici Svet Zdravia Spišská Nová Ves. Antona Hanušína nahradila doterajšia námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť (LPS) a primárka detského oddelenia MUDr. Renáta Šuláková.

Za touto výmenou je možné nájsť vyššie poslanie. Anton Hanušín bol poverený novými úlohami v rámci našej siete. Ďakujem mu za výborne odvedenú prácu v spišskonovoveskej nemocnici. Novej riaditeľke želám, aby na ňu nadviazala a pokračovala vo zvyšovaní úrovne zdravotnej starostlivosti pre pacientov,“ vysvetlil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia.

MUDr. Renáta Šuláková je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Má atestácie v pediatrii prvého a druhého stupňa a špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.

Našim dlhodobým cieľom je vybudovať modernú regionálnu nemocnicu s kvalitným materiálno-technickým vybavením, kvalifikovaným a odborne zdatným personálom, ktorý pacientom poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami s dôrazom na bezpečnosť a na individuálny prístup,“ zdôraznila MUDr. Renáta Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.

Novým námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť sa od januára stal MUDr. Martin Šimo, doterajší lekár oddelenia neurológie. Novou primárkou detského oddelenia sa stala doterajšia zástupkyňa MUDr. Jana Kačmárová.  


Na fotke: MUDr. Renáta Šuláková