Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36597350
DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 53 4199 111
Telefónne / faxové číslo: +421 (0) 53 4421 066
e-mail: nemocnica.sn@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa
Miroslava Spustová
tel.: +421 (0) 53 4199 479
e-mail: sekretariat.sn@svetzdravia.com

Vedúca technicko - hospodárskych činností
Ing. Lenka Rybanská
mobil: +421 905 493 289
e-mail: lenka.rybanska@svetzdravia.com

Priamy kontakt na oddelenia