Moja pôrodnica Spišská Nová Ves

Otec pri pôrode Otec pri pôrode
Pôrodný plán Pôrodný plán
Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka
Voňavá pôrodnica Voňavá pôrodnica
Wifi Wifi
50% zľava vo VIP izbe Dôvera 50% zľava vo VIP izbe Dôvera
Predpôrodná príprava a obhliadka pôrodnice Predpôrodná príprava a obhliadka pôrodnice
Rooming-in Rooming-in
Starostlivosť o novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou Starostlivosť o novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou

Služby

Pôrodníctvo

Oddelenie poskytuje pôrodnícku starostlivosť na vysokej úrovni s použitím najmodernejších diagnostických a terapeutických metód. Je zamerané na humanizáciu pôrodu a využívanie všetkých dostupných alternatívnych metód pôrodu, ktoré podporujú a uľahčujú žene pôrod v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie.

Gynekológia

V oblasti gynekológie na oddelení liečime pacientky, ktorých ochorenia si vyžadujú lôžkovú starostlivosť a pacientky, ktoré sú pripravované na operačný výkon. Túto starostlivosť poskytujeme na 22 lôžkach.  Na našom oddelení vykonávame širokú škálu gynekologických operačných výkonov a hospitalizujeme aj pacientky s komplikáciami v tehotnosti a pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

MG1_6292.jpg

Neonatológia

Na novorodeneckom úseku, čiže na úseku neonatológie pracujú lekári neonatológovia, pediatri a sestry - špecialistky v neonatológii. Spoločne sa staráme o novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia. Pracujeme v systéme rooming in, čo znamená, že dieťa je spolu s mamičkou počas celých 24 hodín, samozrejme podľa zdravotného stavu novorodenca, alebo matky.

MG1_6641.jpg

Pobyt na oddelení

Snažíme sa, aby bol Váš pobyt na oddelení čo najpríjemnejší. Známkami kvality nášho oddelenia sú izby s vysokým štandardom, príjemnou vôňou, kompletne vybudovaný rooming-in systém ale i nadštandardné izby za polovičné ceny, pre poistenkyne zdravotnej poisťovne Dôvera.  

MG1_6299.jpg

Praktické informácie

Všetky potrebné informácie o návštevných hodinách, potrebách pre mamičky, či všeobecných informáciách o postupoch a prípravách na zdravotnícke výkony poskytované oddelením.  Nájdete tu aj edukačé materiály pre mamičky, ktoré pomôžu zvládnuť prvé dni so svojim malým dieťatkom.

MG1_6645.jpg

Náš tím špecialistov

MUDr. Štefan Novysedlák

MUDr. Štefan Novysedlák

Je primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia od roku 2012. V odbore však pôsobí od roku 1991, kedy ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Viac
MUDr. Jana Kačmarová

MUDr. Jana Kačmarová

Pôsobí ako primárka detského a neonatologického oddelenia. V odbore pracuje od roku 2005, konkrétne na neotológii v Spišskej Novej Vsi začala o rok neskôr.

Viac
MUDr. Katarína Peregrimová

MUDr. Katarína Peregrimová

Pracuje ako zástupkyňa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Viac
MUDr. Oľga Pirochová

MUDr. Oľga Pirochová

Je vedúca lekárka neonatologického oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov.  V nemocnici pôsobi od roku 1978.

Viac
Bc. Katarína Kurtová

Bc. Katarína Kurtová

Pracuje ako vedúca pôrodná asistentka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vyštudovala v odbore pôrodná asistencia a pracuje na oddelení od roku 2007.

Viac
Mgr. Magdaléna Andrášová

Mgr. Magdaléna Andrášová

Je manažérka dennej zmeny na neonatologickom oddelení. V zdravotníctve pôsobí od roku 1979, na novorodeneckom oddelení od roku 1991.

Viac
Ivana Kukurová

Ivana Kukurová

V Spišskej Novej Vsi pôsobí ako manažérka dennej zmeny. V súčasnosti zabezpečuje chod oddelenia šestonedelia a pôrodných sál.

Viac
Bc. Miroslava Frankovičová

Bc. Miroslava Frankovičová

Je pôrodná asistentka na oddelení šestonedelia. Na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity ukončila štúdium v odbore pôrodná asistencia.

Viac
Bc. Lucia Kuzlová

Bc. Lucia Kuzlová

Je pôrodná asistentka na oddelení šestonedelia. V odbore začala pracovať už počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v  Bratislave v odbore pôrodná asistencia.

Viac
MUDr.  Zuzana Halasová

MUDr. Zuzana Halasová

Ako mladá lekárka ukončila štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2015. Od januára 2016 pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Spišskej Novej Vsi.

Viac
MUDr. Iveta Habasová

MUDr. Iveta Habasová

Pracuje ako lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ.  Po skončení školy začala pracovať na oddelení v Spišskej Novej Vsi.

Viac
MUDr. Lucia Hrebeňárová

MUDr. Lucia Hrebeňárová

Pôsobí ako sekundárny lekár na oddelení pediatrie a na novorodeneckom oddelení. Študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.

Viac
MUDr. Stanislav Krajňák

MUDr. Stanislav Krajňák

Zastáva funkciu sekundárneho lekára na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu v Martine v roku 2012.

Viac
MUDr. Katarína Bečariková

MUDr. Katarína Bečariková

Je lekárka neonatologického oddelenia v Spišskej Novej Vsi od roku 2010. Vyštudovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Viac
MUDr. Miroslav Výrostek

MUDr. Miroslav Výrostek

Pôsobí ako sekundárny lekár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2012.

Viac
MUDr. Michaela Jankoviková

MUDr. Michaela Jankoviková

Je lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia od roku 2010. Vyštudovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.

Viac
Mgr. Monika Ballová Kolláriková

Mgr. Monika Ballová Kolláriková

V nemocnici pôsobí ako sestra na detskom a neonatologickom oddelení. Štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine ukončila v roku 2009.

Viac

Poďakovania

Dohodnite si stretnutie

Naplánujte si pôrod do najmenších detailov.

Captcha obrázok

+421 905 752 119

Aktuality

Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 - 16:00
Utorok 14:00 - 16:00
Streda 14:00 - 16:00
Štvrtok 14:00 - 16:00
Piatok 14:00 - 16:00
Sobota 13:00 - 15:00
Nedeľa 13:00 - 15:00

Nadštandardné izby denne od 08:00 do 20:00 hod.Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves


E-mailová adresa: porodnyplan.snv@svetzdravia.com

Tel: +421 905 752 119 - Naplánujte si s nami pôrod do najmenších detailov
Gynekologické oddelenie – 053 41 99 403
Šestonedelie a riziková gravidita – 053 41 99 384
Pôrodná sála – 053 41 99 368
Novorodenecké oddelenie – 053 41 99 383