Moja pôrodnica Spišská Nová Ves

Otec pri pôrode Otec pri pôrode
Pôrodný plán Pôrodný plán
Voňavá pôrodnica Voňavá pôrodnica
Wifi Wifi
50% zľava vo VIP izbe Dôvera 50% zľava vo VIP izbe Dôvera
Predpôrodná príprava a obhliadka pôrodnice Predpôrodná príprava a obhliadka pôrodnice
Rooming-in Rooming-in
Starostlivosť o novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou Starostlivosť o novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou

Služby

Pôrodníctvo

Oddelenie poskytuje pôrodnícku starostlivosť na vysokej úrovni s použitím najmodernejších diagnostických a terapeutických metód. Je zamerané na humanizáciu pôrodu a využívanie všetkých dostupných alternatívnych metód pôrodu, ktoré podporujú a uľahčujú žene pôrod v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie.

Gynekológia

V oblasti gynekológie na oddelení liečime pacientky, ktorých ochorenia si vyžadujú lôžkovú starostlivosť a pacientky, ktoré sú pripravované na operačný výkon. Túto starostlivosť poskytujeme na 22 lôžkach.  Na našom oddelení vykonávame širokú škálu gynekologických operačných výkonov a hospitalizujeme aj pacientky s komplikáciami v tehotnosti a pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

MG1_6292.jpg

Neonatológia

Na novorodeneckom úseku, čiže na úseku neonatológie pracujú lekári neonatológovia, pediatri a sestry - špecialistky v neonatológii. Spoločne sa staráme o novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia. Pracujeme v systéme rooming in, čo znamená, že dieťa je spolu s mamičkou počas celých 24 hodín, samozrejme podľa zdravotného stavu novorodenca, alebo matky.

MG1_6641.jpg

Pobyt na oddelení

Snažíme sa, aby bol Váš pobyt na oddelení čo najpríjemnejší. Známkami kvality nášho oddelenia sú izby s vysokým štandardom, príjemnou vôňou, kompletne vybudovaný rooming-in systém ale i nadštandardné izby za polovičné ceny, pre poistenkyne zdravotnej poisťovne Dôvera.  

MG1_6299.jpg

Praktické informácie

Všetky potrebné informácie o návštevných hodinách, potrebách pre mamičky, či všeobecných informáciách o postupoch a prípravách na zdravotnícke výkony poskytované oddelením.  Nájdete tu aj edukačé materiály pre mamičky, ktoré pomôžu zvládnuť prvé dni so svojim malým dieťatkom.

MG1_6645.jpg

Náš tím špecialistov

MUDr. Štefan Novysedlák

MUDr. Štefan Novysedlák

Je primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia od roku 2012. V odbore však pôsobí od roku 1991, kedy ukončil štúdium na Lekárskej fakulte  UPJŠ v Košiciach.  Má na starosti kompletný chod oddelenia, zabezpečuje  liečebnú starostlivosť a výuku nových lekárov v odbore.  Obľubuje laparoskopickú  operatívu.

Viac
MUDr. Jana Kačmarová

MUDr. Jana Kačmarová

Pôsobí ako primárka detského a neonatologického oddelenia. V odbore pracuje od roku 2005, konkrétne na neotológii v Spišskej Novej Vsi začala o rok neskôr. Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Má euroatestáciu v odbore pediatria a je zaradená do špecializačného štúdia v odbore neonatológia. 

Viac
MUDr. Katarína Peregrimová

MUDr. Katarína Peregrimová

Pracuje ako zástupkyňa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Popri štúdiu absolvovala viacero stáži v zahraničí. Skúsenosti naberala v Taiwane, Fínsku aj Izraeli.

Viac
MUDr. Oľga Pirochová

MUDr. Oľga Pirochová

Je vedúca lekárka neonatologického oddelenia  a jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov.  V nemocnici pôsobi od roku 1978, konkrétne na neonatológií od roku 1990. Vyštudovala v odbore pediatria na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac
Bc. Katarína Kurtová

Bc. Katarína Kurtová

Pracuje ako vedúca pôrodná asistentka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vyštudovala v odbore pôrodná asistencia a pracuje na oddelení od roku 2007. Jej náplňou práce je koordinácia oddelenia, vrátane práce personálu. Baví ju najmä práca s ľuďmi,  príprava mamičky na pôrod a kontakt s rodičkou počas celej hospitalizácie.

Viac
Mgr. Magdaléna Andrášová

Mgr. Magdaléna Andrášová

Je manažérka dennej zmeny na neonatologickom oddelení, V zdravotníctve pôsobí od roku 1979, pričom práce novorodenecké oddelenie sa stalo súčasťou jej profesného života v roku 1991. V roku 2015 získala za svoju prácu ocenenie Biela vrana. Práca s deťmi je jej životným poslaním.

Viac
Ivana Kukurová

Ivana Kukurová

V Spišskej Novej Vsi pôsobí ako manažérka dennej zmeny.  Od roku 2000 pôsobila ako pôrodná asistentka a neskôr si doplnila vzdelanie vo vyššom odbornom štúdiu ako diplomovaná pôrodná asistentka v Prešove. V súčasnosti zabezpečuje chod oddelenia šestonedelia a pôrodných sál. Zároveň sa tiež podieľa na profilaktickej priprave mamičiek pred pôrodom.

Bc. Miroslava Frankovičová

Bc. Miroslava Frankovičová

Je  pôrodná asistentka na oddelení šestonedelia.   Na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity ukončila štúdium v odbore pôrodná asistencia.  Na oddelení sa stará o predpôrodnú prípravu budúcich mamičiek, pričom je momentálne pracuje na získaní certifikátu profilaktickej prípravy.  Prípravu mamičiek na pôrod považuje za svoje poslanie.

Viac
Bc. Lucia Kuzlová

Bc. Lucia Kuzlová

Je pôrodná asistentka na oddelení šestonedelia. V odbore začala pracovať už počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v  Bratislave v odbore pôrodná asistencia. V Spišskej Novej Vsi pracuje od roku 2015 a venuje sa psychofyzickej priprave budúcich mamičiek na pôrod. 

Viac
MUDr.  Zuzana Halasová

MUDr. Zuzana Halasová

Ako mladá lekárka ukončila štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2015. Od januára 2016 pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Spišskej Novej Vsi. Svoje vzdelanie si dopĺňa špecializačným štúdiom.  Na oddelení sa stará o mamičky na oddelení šestonedelia a na úseku pôrodnej sály.

Viac
MUDr. Iveta Habasová

MUDr. Iveta Habasová

Pracuje ako lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Študovala na  lekárskej fakulte UPJŠ.  Po skončení školy začala pracovať na oddelení v Spišskej Novej Vsi a začala sa venovať  prenatálnej diagnostike a prevádzkovaniu prenatálnej poradne.  V odbore gynekológia a pôrodníctvo ukončila v roku 2014 špecializačnú skúšku.

Viac
MUDr. Lucia Hrebeňárová

MUDr. Lucia Hrebeňárová

Pôsobí ako sekundárny lekár na oddelení pediatrie a novorodeneckom oddelení. Študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Profilovala sa už počas vysokej školy, kde jej utkvela práca s deťmi a tak je aj v súčasnosti zaradená do špecializačného štúdia.

Viac
MUDr. Stanislav Krajňák

MUDr. Stanislav Krajňák

Zastáva funkciu sekundárneho lekára na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Po vyštudovaní na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v roku 2012 sa dal na atestačnú prípravu v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V nemocnici sa stará o mamičky na oddelení šestonedelia a operačnej sále, venuje sa predoperačnej histológii tumorov prsníka (corecut-biopsia), čomu sa chce venovať aj v budúcnosti. 

Viac
MUDr. Katarína Bečariková

MUDr. Katarína Bečariková

Je lekárka neonatologického oddelenia v Spišskej Novej Vsi od roku 2010. Vyštudovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a momentálne študuje ďalej v špecializačnej príprave z pediatrie. Na oddelení sa zameriava na starostlivosť o novorodencov a edukáciu mamičiek. Detský hlas, plač a novy život jej dávajú každodennú energiu.

Viac
MUDr. Miroslav Výrostek

MUDr. Miroslav Výrostek

Pôsobí ako sekundárny lekár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2012. Jeho následné kroky po štúdiu smerovali do Spišskej Novej Vsi a špecializovanej príprave v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Viac
MUDr. Michaela Jankoviková

MUDr. Michaela Jankoviková

Je lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia od roku 2010. Vyštudovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a v súčasnosti je zaradená do špecializačnej prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave .

Viac
Mgr. Monika Ballová Kolláriková

Mgr. Monika Ballová Kolláriková

V nemocnici pôsobí ako sestra na detskom a neonatologickom oddelení. Po ukončení Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine v roku 2009 začala pôsobiť v Spišskej Novej Vsi. Má na starosti manažment sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ale i zabezpečovanie materiálu a liekov. Rada by zvýšila kvalitu zdravotnej starostlivosti a prostredia pre pacientov i mamičky v pôrodnici.

Viac

Poďakovania

Dohodnite si stretnutie

Naplánujte si pôrod do najmenších detailov.

Captcha obrázok

+421 905 752 119

Aktuality

Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 - 16:00
Utorok 14:00 - 16:00
Streda 14:00 - 16:00
Štvrtok 14:00 - 16:00
Piatok 14:00 - 16:00
Sobota 13:00 - 15:00
Nedeľa 13:00 - 15:00

Nadštandardné izby denne od 08:00 do 20:00 hod.Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves


E-mailová adresa: porodnyplan.snv@svetzdravia.com

Tel: +421 905 752 119 - Naplánujte si s nami pôrod do najmenších detailov
Gynekologické oddelenie – 053 41 99 403
Šestonedelie a riziková gravidita – 053 41 99 384
Pôrodná sála – 053 41 99 368
Novorodenecké oddelenie – 053 41 99 383