Kontaktujte nás

Moja pôrodnica Spišská Nová Ves

 • Otec pri pôrode

  Otec pri pôrode

 • Pôrodný plán

  Pôrodný plán

 • Voňavá pôrodnica

  Voňavá pôrodnica

 • Wifi

  Wifi

 • 50% zľava vo VIP izbe Dôvera

  50% zľava vo VIP izbe Dôvera

 • Predpôrodná príprava a obhliadka pôrodnice

  Predpôrodná príprava a obhliadka pôrodnice

 • Rooming-in

  Rooming-in

 • Starostlivosť o novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou

  Starostlivosť o novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou

Služby

MG1_6292.jpg

Gynekológia

V oblasti gynekológie na oddelení liečime pacientky, ktorých ochorenia si vyžadujú lôžkovú starostlivosť a pacientky, ktoré sú pripravované na operačný výkon. Túto starostlivosť poskytujeme na 22 lôžkach.  Na našom oddelení vykonávame širokú škálu gynekologických operačných výkonov a hospitalizujeme aj pacientky s komplikáciami v tehotnosti a pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

Viac

Pôrodníctvo

Oddelenie poskytuje pôrodnícku starostlivosť na vysokej úrovni s použitím najmodernejších diagnostických a terapeutických metód. Je zamerané na humanizáciu pôrodu a využívanie všetkých dostupných alternatívnych metód pôrodu, ktoré podporujú a uľahčujú žene pôrod v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie.

Viac
MG1_6641.jpg

Neonatológia

Na novorodeneckom úseku, čiže na úseku neonatológie pracujú lekári neonatológovia, pediatri a sestry - špecialistky v neonatológii. Spoločne sa staráme o novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia. Pracujeme v systéme rooming in, čo znamená, že dieťa je spolu s mamičkou počas celých 24 hodín, samozrejme podľa zdravotného stavu novorodenca, alebo matky.

Viac
MG1_6299.jpg

Pobyt na oddelení

Snažíme sa, aby bol Váš pobyt na oddelení čo najpríjemnejší. Známkami kvality nášho oddelenia sú izby s vysokým štandardom, príjemnou vôňou, kompletne vybudovaný rooming-in systém ale i nadštandardné izby za polovičné ceny, pre poistenkyne zdravotnej poisťovne Dôvera.  

Viac
MG1_6645.jpg

Praktické informácie

Všetky potrebné informácie o návštevných hodinách, potrebách pre mamičky, či všeobecných informáciách o postupoch a prípravách na zdravotnícke výkony poskytované oddelením.  Nájdete tu aj edukačé materiály pre mamičky, ktoré pomôžu zvládnuť prvé dni so svojim malým dieťatkom.

Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Štefan Novysedlák

  MUDr. Štefan Novysedlák

  Je primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia od roku 2012. V odbore však pôsobí od roku 1991, kedy ukončil štúdium na Lekárskej fakulte  UPJŠ v Košiciach.  Má na starosti kompletný chod oddelenia, zabezpečuje  liečebnú starostlivosť a výuku nových lekárov v odbore.  Obľubuje laparoskopickú  operatívu.

  Viac

 • MUDr. Jana Kačmarová

  MUDr. Jana Kačmarová

  Pôsobí ako primárka detského a neonatologického oddelenia. V odbore pracuje od roku 2005, konkrétne na neotológii v Spišskej Novej Vsi začala o rok neskôr. Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Má euroatestáciu v odbore pediatria a je zaradená do špecializačného štúdia v odbore neonatológia. 

  Viac

 • MUDr. Katarína Peregrimová

  MUDr. Katarína Peregrimová

  Pracuje ako zástupkyňa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Popri štúdiu absolvovala viacero stáži v zahraničí. Skúsenosti naberala v Taiwane, Fínsku aj Izraeli.

  Viac

 • MUDr. Oľga Pirochová

  MUDr. Oľga Pirochová

  Je vedúca lekárka neonatologického oddelenia  a jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov.  V nemocnici pôsobi od roku 1978, konkrétne na neonatológií od roku 1990. Vyštudovala v odbore pediatria na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

  Viac

 • Bc. Katarína Kurtová

  Bc. Katarína Kurtová

  Pracuje ako vedúca pôrodná asistentka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vyštudovala v odbore pôrodná asistencia a pracuje na oddelení od roku 2007. Jej náplňou práce je koordinácia oddelenia, vrátane práce personálu. Baví ju najmä práca s ľuďmi,  príprava mamičky na pôrod a kontakt s rodičkou počas celej hospitalizácie.

  Viac

 • Mgr. Magdaléna Andrášová

  Mgr. Magdaléna Andrášová

  Je manažérka dennej zmeny na neonatologickom oddelení, V zdravotníctve pôsobí od roku 1979, pričom práce novorodenecké oddelenie sa stalo súčasťou jej profesného života v roku 1991. V roku 2015 získala za svoju prácu ocenenie Biela vrana. Práca s deťmi je jej životným poslaním.

  Viac

 • Ivana Kukurová

  Ivana Kukurová

  V Spišskej Novej Vsi pôsobí ako manažérka dennej zmeny.  Od roku 2000 pôsobila ako pôrodná asistentka a neskôr si doplnila vzdelanie vo vyššom odbornom štúdiu ako diplomovaná pôrodná asistentka v Prešove. V súčasnosti zabezpečuje chod oddelenia šestonedelia a pôrodných sál. Zároveň sa tiež podieľa na profilaktickej priprave mamičiek pred pôrodom.

 • Bc. Miroslava Frankovičová

  Bc. Miroslava Frankovičová

  Je  pôrodná asistentka na oddelení šestonedelia.   Na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity ukončila štúdium v odbore pôrodná asistencia.  Na oddelení sa stará o predpôrodnú prípravu budúcich mamičiek, pričom je momentálne pracuje na získaní certifikátu profilaktickej prípravy.  Prípravu mamičiek na pôrod považuje za svoje poslanie.

 • Bc. Lucia Kuzlová

  Bc. Lucia Kuzlová

  Je pôrodná asistentka na oddelení šestonedelia. V odbore začala pracovať už počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v  Bratislave v odbore pôrodná asistencia. V Spišskej Novej Vsi pracuje od roku 2015 a venuje sa psychofyzickej priprave budúcich mamičiek na pôrod. 

  Viac

 • MUDr. Zuzana Halasová

  MUDr. Zuzana Halasová

  Ako mladá lekárka ukončila štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2015. Od januára 2016 pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Spišskej Novej Vsi. Svoje vzdelanie si dopĺňa špecializačným štúdiom.  Na oddelení sa stará o mamičky na oddelení šestonedelia a na úseku pôrodnej sály.

  Viac

 • MUDr. Iveta Habasová

  MUDr. Iveta Habasová

  Pracuje ako lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Študovala na  lekárskej fakulte UPJŠ.  Po skončení školy začala pracovať na oddelení v Spišskej Novej Vsi a začala sa venovať  prenatálnej diagnostike a prevádzkovaniu prenatálnej poradne.  V odbore gynekológia a pôrodníctvo ukončila v roku 2014 špecializačnú skúšku.

  Viac

 • MUDr. Lucia Hrebeňárová

  MUDr. Lucia Hrebeňárová

  Pôsobí ako sekundárny lekár na oddelení pediatrie a novorodeneckom oddelení. Študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Profilovala sa už počas vysokej školy, kde jej utkvela práca s deťmi a tak je aj v súčasnosti zaradená do špecializačného štúdia.

  Viac

 • MUDr. Stanislav Krajňák

  MUDr. Stanislav Krajňák

  Zastáva funkciu sekundárneho lekára na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Po vyštudovaní na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v roku 2012 sa dal na atestačnú prípravu v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V nemocnici sa stará o mamičky na oddelení šestonedelia a operačnej sále, venuje sa predoperačnej histológii tumorov prsníka (corecut-biopsia), čomu sa chce venovať aj v budúcnosti. 

  Viac

 • MUDr. Katarína Bečariková

  MUDr. Katarína Bečariková

  Je lekárka neonatologického oddelenia v Spišskej Novej Vsi od roku 2010. Vyštudovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a momentálne študuje ďalej v špecializačnej príprave z pediatrie. Na oddelení sa zameriava na starostlivosť o novorodencov a edukáciu mamičiek. Detský hlas, plač a novy život jej dávajú každodennú energiu.

  Viac

 • MUDr. Miroslav Výrostek

  MUDr. Miroslav Výrostek

  Pôsobí ako sekundárny lekár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2012. Jeho následné kroky po štúdiu smerovali do Spišskej Novej Vsi a špecializovanej príprave v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

  Viac

 • MUDr. Michaela Jankoviková

  MUDr. Michaela Jankoviková

  Je lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia od roku 2010. Vyštudovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a v súčasnosti je zaradená do špecializačnej prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave .

  Viac

 • Mgr. Monika Ballová Kolláriková

  Mgr. Monika Ballová Kolláriková

  V nemocnici pôsobí ako sestra na detskom a neonatologickom oddelení. Po ukončení Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine v roku 2009 začala pôsobiť v Spišskej Novej Vsi. Má na starosti manažment sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ale i zabezpečovanie materiálu a liekov. Rada by zvýšila kvalitu zdravotnej starostlivosti a prostredia pre pacientov i mamičky v pôrodnici.

Vyjadrenia našich pacientok • Barbora Palková

   Vybavenie izby, personál, kvalitní lekári a sestry, vysoká úroveň a ochota z každej strany. Bola som nadmieru spokojná. Na VIP izbe mám vlastný sprchovací kút, prebaľovací pult. Aj neonatológia je to perfektná. S ničím nie je problém.

  Barbora Palková
  Kluknava (okres Gelnica), 28 rokov

 • Lucia Neupauerová

   Všetko je to tu vynovené, je tu wifi, čo je dnes in. Mala som aj telku na izbe. Určite by som odporúčala rodiť v tejto pôrodnici kvôli prístupu lekárov a perfektnému kolektívu sestričiek.

  Lucia Neupauerová
  Levoča, 35 rokov

 • Anna Majerčáková

  Pre mňa to bola najbližšia pôrodnica. Oceňujem ľudský prístup celého personálu. Stravovanie, vybavenie, všetko je na veľmi dobrej úrovni.

  Anna Majerčáková
  Letanovce (Okres Spišská Nová Ves), 35 rokov

 • Lucia Turáková

  Je to pre mňa veľmi blízko. Dobrá nemocnica, dobré ohlasy medzi mamičkami. Naozaj mám veľmi dobré referencie a po prvom pôrode to odporúčam aj kamarátkam. Ležala so tu počas tehotenstva, ale nemôžem nič vytknúť. Všetko čisté, moderné, usmiate sestričky.

  Lucia Turáková
  Levoča, 33 rokov

 • Jana Lutter

   Počas tehotenstva som tu bola štyrikrát hospitalizovaná, takže ma už pozná personál. Dám na ich rady, mám v nich dôveru.  Aj kvôli nim sú moje obavy z pôrodu menšie. Majú na mňa trpezlivosť. Chválim aj stravu, ale hlavne milý a ústretový personál.

  Jana Lutter
  Spišská Nová Ves, 31 rokov

 • Jenifer Wendt

  V Spišskej je podľa mňa najlepšie. Všetci zo Švedlára chodia len sem. Sestričky a všetko je tu super, pekné, bola som sa aj pozrieť. Teším sa na pôrod v tejto pôrodnici.

  Jenifer Wendt
  Švedlár (Okres Gelnica), 18 rokov

Dohodnite si stretnutie

+421 905 752 119

Naplánujte si pôrod do najmenších detailov.

Captcha obrázok

Novinky

Menopauza
27. január 2017
 

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves


E-mailová adresa: porodnyplan.snv@svetzdravia.com

Tel: +421 905 752 119 - Naplánujte si s nami pôrod do najmenších detailov
Gynekologické oddelenie – 053 41 99 403
Šestonedelie a riziková gravidita – 053 41 99 384
Pôrodná sála – 053 41 99 368
Novorodenecké oddelenie – 053 41 99 383

Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 - 16:00
Utorok 14:00 - 16:00
Streda 14:00 - 16:00
Štvrtok 14:00 - 16:00
Piatok 14:00 - 16:00
Sobota 13:00 - 15:00
Nedeľa 13:00 - 15:00

Nadštandardné izby denne od 08:00 do 20:00 hod.© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené