Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

O nás

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Renáta Šuláková

Dozorná rada
MUDr. Zuzana Wolfová
MUDr. Marta Sakmárová
JUDr. Jana Čorbová
Mgr. Dana Miňová, PhD.
Bc. Ing. Janka Brziaková
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Renáta Šuláková - riaditeľka nemocnice
MUDr. Martin Šimo - námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Júlia Hollová - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Organizačná štruktúra