Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Oddelenia

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia tvoria nadstavbový medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Fyziatria balneológia a  liečebná rehabilitácia sa  delí na dve samostatné časti a to Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie /FRO/ - lôžková časť a na  ambulantnú časť FBLR- SVaLZ .

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Naše oddelenie poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ pacientkam v období tehotenstva a pôrodu a pacientkám so ženskými chorobami. Sme držiteľmi ISO kvality. Spádová oblasť okres Spišská Nová Ves, okres Levoča, časť okresu Gelnica.

Neurologické oddelenie

Vysokošpecializované, kvalitné, moderne zariadené lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej, neurofyziologickej ambulancie, ako aj vertebrologickej poradne a infúzneho stacionára.

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) je samostatným základným a interdisplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré je organizačným zoskupení bývalého oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení chirurgie, neurológie a vnútorného lekárstva.

Oddelenie dlhodobo chorých

Nachádza sa na III. poschodí nemocnice a disponuje 30 lôžkami, väčšinou v 2 lôžkových izbách, nachádza sa tu jedna nadštandardná 2-posteľová izba (TV, chladnička, varná konvica, vlastné soc. zariadenie)

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika zabezpečuje vyšetrenia funkčného stavu dýchania a obehu pre všetky pracoviská klinických odborov NsP pre účely prevencie, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a posudzovania chorých a ohrozených chorobami dýchacieho a obehového ústrojenstva.

Oddelenie urgentnej medicíny

Cieľom nového oddelenia urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie v Spišskej Novej Vsi je zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé Slovensko.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie vnútorného lekárstva v Nemocnici Spišská Nová Ves je oddelením, ktoré sa zaoberá liečením vnútorných chorôb u pacientov starších ako 19 rokov, u ktorých ambulantná liečba nebola úspešná, alebo priebeh ochorenia je buď akútny a život ohrozujúci alebo si vyžaduje parenterálne podávanie liekov, pravidelné monitorovanie základných životných funkcií, prípadne oxygénoterapiu.

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie vzniklo v roku 1996 , v nepretržitej prevádzke zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť pre pacientov regiónu Spiša.

Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie existuje ako samostatné od roku 1982, dovtedy pracovali v NsP Spišská Nová Ves tri skiagrafické a dve skiaskopické pracoviská, špecializované vyšetrenia realizovali dvaja lekári-externisti, dva dni v týždni.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené