Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie vnútorného lekárstva v Nemocnici Spišská Nová Ves je oddelením, ktoré sa zaoberá liečením vnútorných chorôb u pacientov starších ako 19 rokov, u ktorých ambulantná liečba nebola úspešná, alebo priebeh ochorenia je buď akútny a život ohrozujúci alebo si vyžaduje parenterálne podávanie liekov, pravidelné monitorovanie základných životných funkcií, prípadne oxygénoterapiu.

Títo pacienti sú na oddelenie privezení RLP alebo RZP alebo odoslaní z LSPP, prípadne odoslaní príslušnými odbornými či všeobecnými lekármi. O ich prijatí na oddelenie alebo o umiestnení na JIS oddelenia  je definitívne rozhodnuté na príjmovej ambulancii oddelenia, v čase ÚPS službukonajúcim lekárom. Táto ambulancia v súčasnosti plní v ÚPS aj funkciu centrálneho príjmu – interná časť, čo sa v krátkej budúcnosti zmení.

Oddelenie vnútorného lekárstva sa nachádza na prízemí nemocnice v pavilóne A. Oddelenie má svoju štandardnú lôžkovú časť, ktorá má spolu 47 lôžok, ktoré sú umiestnené na jedno, dvoj a trojposteľových izbách. Niektoré z nich majú svoje vlastné sociálne zariadenia. Okrem toho oddelenie má dve jednoposteľové a jednu dvojposteľovú nadštandardnú izbu / vlastné sociálne zariadenie so sprchou, televízor, internet, chladnička, vstavaná skriňa na šatstvo, dve kreslá / za príplatok jednoposteľová 10 EU a dvojposteľová 5 EU za osobu. K oddeleniu patrí JIS, ktorá ma t. č. 6 plne monitorovaných lôžok.

Liečebné možnosti/Výkony

Na oddelení liečime všetky ochorenia vnútorných orgánov, prevahu však majú ochorenia kardiovaskulárneho aparátu, včítane akútneho koronárneho syndrómu / infarkt myokardu/, vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, pľúcne embólie a podobne. Ďalšie ochorenia, ktoré liečime sú ochorenia tráviaceho traktu, cukrovka, ochorenia priedušiek a pľúc, ochorenia obličiek a močových ciest, ochorenia krvného systému, ochorenia endokrinologického a reumatického charakteru a v neposlednom rade onkologické ochorenia. Menej často všetky ostatné ochorenia prislúchajúce pod odbor vnútorného lekárstva. Na oddelení aj JIS sa podávajú pacientom všetky potrebné lieky, včítane pulznej vysoko dávkovanej kortikoterapie  a imunoterapie. 

Oddelenie je vybavené príslušnou zdravotnou technikou, ako kompletný monitorovací systém vitálnych funkcií na JIS , bifázický defibrilátor k vykonávaniu EKV,  transtorakálny a transvenózny kardiostimulačný aparát, možnosť zavádzať centrálny venózny katéter, monitorvanie EKG podľa Holtera, infúzne pumpy, injektomaty, EKG prístroje, odsávačky, možnosť oxygenoterapie na JIS aj celom štandardnom oddelení. 

Máme výbornú spoluprácu so všetkými nadstavbovými a ostatnými medicínskymi odbormi. Najviac je využívaná spolupráca s VÚSCH – Košice, Psychiatrickým oddelením v Levoči, NÚTRCHaHCH vo Vyšných Hágoch, Klinikou hematológie a onkohematológie v Košiciach, Pľúcnou klinikou v Košiciach, Kožnou klinikou v Košiciach, Infekčnou klinikou v Košiciach a s mnoho ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.

Návštevné hodiny

Pondelok
14:00 – 17:00
Utorok
14:00 – 17:00
Streda
14:00 – 17:00
Štvrtok
14:00 – 17:00
Piatok
14:00 – 17:00
Sobota
13:00 - 16:00
Nedeľa
13:00 - 16:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov: 

  • vyšetrenie pacienta na príjmovej  ambulancií,
  • preverenie výsledkov lekárom
  • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy
  • vypísanie ošetrovateľského záznamu / úvodná časť, do dekurzu zaznamená  TK,PF, výšku, hmotnosť  a TT/
  • Potvrdenie  o úschove cenných  vecí, Stručné informácie ...
  • Podpísanie  tlačiva - Informovaný súhlas pacienta.
  • Teplotná tabuľka
  • Uloženie pacienta na lôžko
  • Poučenie o dennom režime
  • Oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Oddelenie sa nachádza na prízemí  so vstupom z vestibulu nemocnice  (A pavilón).

Telefonický kontakt

Oddelenie - sestry
053/4199100
Primár oddelenia
053/4199258
Vedúca sestra
053/4199107
Príjmová ambulancia
053/4199264