Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Ambulancia vnútorného lekárstva

Ambulancia slúži na prijímanie pacientov, vypisovanie dokumentácie a na základné diagnostické vyšetrenia, vykonávajú sa tu aj konziliárne vyšetrenia. Sestra v spolupráci s lekárom vybaví pacienta nielen dokumentáciou ale zaisťuje aj odber biologického materiálu, meranie fyziologických hodnôt, urobí EKG záznam. V sprievode sestry pacient odchádza na lôžkové oddelenie.

Liečebné možnosti/Výkony

Realizujú sa:

  •   odbery biologického materiálu
  •  meranie fyziologických hodnôt,
  •  EKG záznam.

Ambulancia je vybavená tromi vyšetrovacími lôžkami s gumovým poťahom, ktoré sú pokryté krepovým papierom, ktorý sa mení po každom pacientovi, dvomi umývadlami (1 na ruky, 1 na dezinfekciu pomôcok), odpadkovými košmi, infúznym stojanom, EKG prístrojom, inštrumentačnými stolíkmi, 2 liekovými skriňami, v ktorej sú uložené pomôcky na vyšetrenie pacienta a lieky, ďalej skrinkami, 4 písacími stolmi, 2 počítačmi, 1 písacím strojom, negatoskopom, prenosným defibrilátorom. Pri dvoch lôžkach je centrálny rozvod kyslíka. Umývadlá sú okachličkované do výšky 1,8 m. Do tej istej výšky je na stenách umývateľný náter. Pri umývadlách sú boxy na jednorazové utierky.

Ambulantné hodinyprestávka na obed

Pondelok
7:00 – 12:30 
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Utorok
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Streda
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Štvrtok
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Piatok
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (A pavilón).

Lekár:            MUDr. Michala Pavlíková
Sestra:           Valéria Krausová

Telefónne číslo do ambulancie:        053/4199  264