Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Neurologické oddelenie

Vysokošpecializované, kvalitné, moderne zariadené lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej, neurofyziologickej ambulancie, ako aj vertebrologickej poradne a infúzneho stacionára.

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami, vertebrogénnymi problémami, demyelinizačnými ochoreniami, epilepsiou a inými záchvatovými chorobami, Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami, syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS, bolesťami hlavy, abnormálnymi pohybmi a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami. Neurologické oddelenie je kompetenčným centrom v odbore neurológia pre celú sieť nemocníc Sveta zdravia.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie zabezpečuje diagnosticko- terapeutickú starostlivosť pre širokú škálu neurologických ochorení podľa koncepcie odboru neurológia (cerebrovaskulárny program pre pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou, extrapyramídové poruchy, epilepsia, sclerosis multiplex, atď.).

Ozónoterapia

Zvláštna pozornosť sa venuje pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami, u ktorých sa realizujú infiltračné techniky (epidurálna infiltrácia, kaudálna tlaková blokáda, aplikácia zmesi O2/O3 – tzv. ozonoterapia  atď), s ktorými majú lekári neurologického oddelenia bohaté skúsenosti. Ako jedno z prvých pracovísk v SR od novembra 2007 realizuje terapiu zmesou ozón – kyslík s CT navigáciou (v spolupráci s RDG oddelením) aj bez CT navigácie v najrôznejších indikáciach.

Okrem základných neurofyziologických metód /elektroencefalografia, elektromyografia, evokované potenciály/ je na oddelení k dispozícii EEG monitoring, ktorý umožňuje diagnostiku a liečbu pacientov so záchvatovými ochoreniami a poruchami spánku.

Neurologické oddelenie je kompetenčným centrom v odbore neurológia pre celú sieť nemocníc Sveta zdravia. Participuje na viacerých medzinárodných klinických štúdiách zameraných na liečbu cievnych príhod, sclerosis multiplex, Alzheimerovej demencie. Neurologické oddelenie je hlavným organizátorom odborného sympózia „Neuropsychiatrické dni“.  Na neurologickom oddelení plánujeme zavedenie nových vyšetrovacích a liečebných metód: transkraniálne duplexné farebné USG vyšetrovanie cerebrálnych artérií, monitoring, terapeutické využitie ultrazvuku v liečbe ischemických NCMP, SFEMG, liečbu Duodopou, Apomorfínom, zriadenie centra pre sclerosis multiplex.

Návštevné hodiny

Pondelok
14:00 – 17:00
Utorok
14:00 – 17:00
Streda
14:00 – 17:00
Štvrtok
14:00 – 17:00
Piatok
14:00 – 17:00
Sobota
13:00 - 16:00
Nedeľa
13:00 - 16:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

  • vyšetrenie pacienta na príjmovej  ambulancií,
  • preverenie výsledkov lekárom
  • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy
  • vypísanie ošetrovateľského záznamu / úvodná časť, do dekurzu zaznamená  TK,PF, výšku, hmotnosť  a TT/
  • Potvrdenie  o úschove cenných  vecí, Stručné informácie ...
  • Podpísanie  tlačiva - Informovaný súhlas pacienta.
  • Teplotná tabuľka
  • Uloženie pacienta na lôžko
  • Poučenie o dennom režime
  • Oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

Telefonický kontakt

Oddelenie - sestra
053/4199506
Primár oddelenia
053/4199501
Vedúca sestra
053/4199504
Rehabilitácia
053/4199521
Lekárska izba
050/4199502,503