Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Neurofyziologická ambulancia

Zabezpečuje diagnosticko- terapeutickú starostlivosť pre širokú škálu neurologických ochorení.

Nižšie uvedené neurofyziologické vyšetrenia sú poskytované pacientom lôžkovej časti neurologického oddelenia, konziliárnym pacientom, hospitalizovaným na iných oddeleniach NsP, ako aj ambulantným pacientom. Realizáciu neurofyziologických vyšetrení zabezpečujú 2 špecializované sestry. Kontinuálne prebieha vzdelávanie lekárov so zameraním na paraklinické neurofyziologické vyšetrovacie metódy.

Liečebné možnosti/Výkony

Na neurofyziologickej ambulancii sa realizujú neurofyziologické vyšetrenia:

  • EEG vyšetrenie natívne,
  • EEG po spánkovej deprivácii, u hospitalizovaných pacientov na JIS neurologického oddelenia zabezpečujeme EEG monitoring,
  • EMG vyšetrenie, vyšetrenie zrakových, sluchových evokovaných potenciálov
  • USG vyšetrenie karotíd a vertebrálnych artérií.

Ambulantné hodiny
Pondelok
8:30 – 12:30
13:00 – 15:00
Utorok
8:30 – 12:30 13:00 – 15:00
Streda
8:30 – 12:30 13:00 – 15:00
Štvrtok
8:30 – 12:30 13:00 – 15:00
Piatok
8:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Kontakt

Telefónne číslo do ambulancie:   053/4199519

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Poloha v nemocnici:
Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón)

Lekár: MUDr. Miloslav Dvorák, PhD
           MUDr. P. Frimmelová (EEG),
           MUDr. Ľ. Gernáth (EMG),
           MUDr. C. Kučera (EMG),
           MUDr. A. Hlubeková (VEP, BAEP),
           MUDr. K. Carter (USG) a MUDr. V. Horný (EMG, USG).   
           
Sestry: Stanislava Petrovičová
             Beáta Cimermanová