Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Detská prijímová ambulancia

V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu.

Liečebné možnosti/Výkony

  • predoperačné vyšetrenia,
  •  konziliárne vyšetrenia
  •  rôzne diagnostické  a terapeutické zákroky /napr. odbery krvi
  • starostlivosť o centrálne venózne katétre u ambulantných pacientov,
  •  výmenu tracheostomických kanýl,
  •  v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením mikčnú cystoureterografiu,
  • u detí  s respiračnými infektami podávame inhalačnú liečbu.../

Ambulantné hodinyprestávka na obed

Pondelok
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Utorok
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Streda
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Štvrtok
7:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Piatok
7:00 – 12:3012:30 – 13:00
13:00 – 15:30

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

Lekár:     MUDr. Boris Šťastný
                  MUDr. Adriana Kršiaková
                  MUDr. Zuzana Kočíková
Sestry:    Bc. Daniela Havrillová

Telefónne číslo do ambulancie:       053/ 4199291