Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie vzniklo v roku 1996 , v nepretržitej prevádzke zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť pre pacientov regiónu Spiša.

Lôžková časť sa nachádza na prízemí budov /Pavilon B / ,pozostáva z aseptickej časti - 30 lôžok v 2 a 3 posteľových izbách s vlastným hygienickým zariadením a 2 nadštandardných izieb, ktoré sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, TV, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a úložným priestorom. Septická časť má 5 lôžok /2+2+1/.

Jednotka intenzívnej starostlivosti ( JIS) je na 1. poschodí pavilónu B. Má 3 aseptické a 3 septické lôžka. JIS je vybavená komplexným monitoringom pacientov a zariadením pre intenzívnu starostlivosť. Slúži na monitorovanie a liečbu akútnych chirurgických a úrazových pacientov , vyžadujúcich 24 hodinové monitorovanie a intenzívnu iečbu. Súčasťou oddelenia sú 2 operačné sály. Aseptická a septická operačná sála, ako aj 2 menšie zákrokové sály.


Liečebné možnosti

Všeobecná chirurgia zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacientov s náhlou príhodou brušnou, o pacientov s ochoreniami žlčníka, žlčových ciest, pečene a pankreasu. Vykonávame operácie všetkých typov prietrží u dospelých aj u detí, operácie varixov, operácie AV fistúl pre potreby dialýzy. Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri ochoreniach konečníka vrátane operácie hemoroidov Longovou metódou a najnovšie aj operáciu hemoroidov elastickou ligatúrou podľa Barona.
Významnou súčasťou operovaných pacientov na našom oddelení sú pacienti s benígnymi a malígnymi nádormi tenkého a hrubého čreva, ako ja pacienti s nádorovým ochorením konečníka. V rámci komplexnej starostlivosti, sme aktuálne zaviedli endoskopické vyšetrenie žalúdka a dvanástorníka ako aj s možnosť endoskopickej hemostázy pri krvácaní zo žalúdka a duodena.


Laparoskopická - miniinvazívna chirurgia,

ktorá je zlatým štandardom pri operáciách žlčníka, sa stala základným spôsobom pri operáciách slabinových prietrží a pri operáciách slepého čreva. Zavádzame laparoskopickú chirurgiu pri ošetrení ochorení tenkého čreva a pri benígnych a malígnych ochoreniach hrubého čreva a konečníka. V poslednom období sa rozširuje jej využitie aj pri operáciách náhlych prihod brušných.
Urobili sme laparoskopické ošetrenie prederaveného vredu žalúdka, lapasroskopickú adhesiolýzu - prerušenie zrastov pri ileóznych stavoch. Ako jedni z prvých na Slovensku sme vykonali laparoskopické ošetrenie prietrže prednej brušnej steny s použitím kompozitnej sieťky Symbotex. Laparoskopia má významné miesto v diagnostike ochorení v dutine brušnej a rovnako pri odbere vzoriek pre histologické vyšetrenie.

Traumatológia - úrazová chirurgia

je integrálnou súčasťou oddelenia. Zabezpečuje chirurgickú starostlivosť o poranenia pohybového aparátu. Operujeme zlomeniny celého skeletu okrem poranení chrbtice a panvy. Artroskopicky riešime poranenia mäkkého kolena, poranenia šliach vrátane Achilovej šľachy.
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri zlomeninách hornej časti stehnovej kosti v rátane použitia PFN, vnútrodreňovú osteosyntézu dlhých kostí skeletu. Dlahová osteosynzéza s požitím LCP dlahy sa stala štandardom pri ošetrení zlomenín v zasahujúcich do klbov. S úspechom ju využívame pri ošetrení nestabilných zlomenín zápästia a hornej časti ramennej kosti. Zaviedli sme ošetrenie zlomenín kľúčovej kosti s použitím klavikulárneho klinca.

Jednodňová chirurgia.

V náväznosti na vznik ambulancie jednodňovej chirurgie sme vytvorili v rámci oddelenia priestor na starostlivosť o pacientov operovaných v režime JZS. Vzhľadom na špecifiká jednodňovej zdravotnej starostlivosti sme vytvorili podmienky pre jej nerušený chod, najmä s ohľadom na pohodlie pacienta dokonalú komunikáciu s ním. Pacient si užije všetky výhody JZS - individuálny prístup, flexibilitu, špičkovú zdravotnú starostlivosť, príjemné prostredie a to všetko pod záštitou komplexnej lôžkovej starostlivosti v prípade potreby.

Ambulancie

Ambulantná činnosť v súčasnom období prechádza výraznými zmenami, ktorých hlavným cieľom je rozšírenie špecializovanej starostlivosti a príprava na spustenie urgentného príjmu - CPO v rámci nemocnice.
Ambulantný úsek je tvorený všeobecnou chirurgicko -traumatologickou ambulanciou, ktorá zabezpečuje primárne ošetrenie, príjem pacientov a konziliárne služby počas dňa a pohotovosti a špecializovanými ambulanciami.


Návštevné hodiny

Pondelok
14:00 - 17:00
Utorok
14:00 - 17:00
Streda
14:00 - 17:00
Štvrtok
14:00 - 17:00
Piatok
14:00 - 17:00
Sobota
13:00 - 16:00
Nedeľa
13:00 - 16:00


Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

  • vyšetrenie pacienta na príjmovej  ambulancií
  • preverenie výsledkov lekárom
  • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy
  • vypísanie ošetrovateľského záznamu / úvodná časť, do dekurzu zaznamená  TK,PF, výšku, hmotnosť  a TT/
  • Potvrdenie  o úschove cenných  vecí, Stručné informácie
  • Podpísanie  tlačiva - Informovaný súhlas pacienta.
  • Teplotná tabuľka
  • Uloženie pacienta na lôžko
  • Poučenie o dennom režime
  • Oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.


Kontakt/Adresa/Poloha v nemocnici
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Oddelenie sa nachádza na prízemí so vstupom z vestibulu nemocnice  (B pavilón)

Oddelenie - sestry    053/4199434
Primár                       053/4199455
Vedúca sestra           053/4199435
Operačné sály          053/4199383