Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Chirurgická príjmová a konziliárna ambulancia

Na tomto pracovisku vykonáva svoju činnosť aj proktologická a stomická ambulancia, cievna ambulancia, jednodňová chirurgia a onkochirurgická ambulancia

Chirurgická príjmová a konziliárna ambulancia.

Ambulantná činnosť v súčasnom období prechádza výraznými zmenami,  ktorých hlavným cieľom je rozšírenie špecializovanej starostlivosti a príprava na spustenie urgentného príjmu – CPO v rámci nemocnice.

Chirurgická príjmová a konziliárna ambulancia aktuálne nahrádza chirurgický urgentný príjem. Zabezpečuje primárne ošetrenie a príjem pacientov, počas dňa  a v UPS – 24 h denne. Základnú diagnostiku a  pooperačné kontroly. Zabezpečuje konziliárne služby pre mobilných pacientov  hospitalizovaných v našej nemocnici. Objednávanie pacientov k operáciám. Vykonávajú sa na nej ambulantné chirurgické výkony.

Ambulantné hodiny:

Pondelok
7:30 - 12:00
13:00 - 15:00
Utorok
7:30 - 12:0013:00 - 15:00
Streda
7:30 - 12:0013:00 - 15:00
Štvrtok
7:30 - 12:0013:00 - 15:00
Piatok
7:30 - 12:0013:00 - 15:00

Kontakt:

Telefónne číslo do ambulancie: 053/ 4199  345

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Poloha:
Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo - bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Lekár:

 • MUDr. Ján Mokriš
 • MUDr. Róbert Slivka
 • MUDr. Gabriela Škovranová
 • MUDr. Milan Marinčák
 • MUDr. Dušan Ivančo

Sestra: Daniela Bosáková

Telefónne číslo do ambulancie:       053/ 4199  345


Proktologická  a stomická ambulancia

Poskytuje komplexnú starostlivosť o ochorenia konečníka.
V rámci ambulancie je zabezpečená diagnostická činnosť -  klinické vyšetrenie skúseným chirurgom vrátane ďalších diagnostický možností:   anoskopia a rektoskopia  Po absolvovaní  diagnostiky ambulancia ponúka aj následnú  chirurgickejú liečbu ochorenia konečníka.  V rámci ambulancie sme zaviedli operácie hemoroidov elastickou ligatúrou, poskytujeme štandarné operácie hemoroidov a operácie hemoroidov s použitím  staplera podľa Longa.

Liečebné možnosti / Výkony:

 • komplexná diagnostická činnosť
 • anoskopia, rektoskopia, MR vyšetrenie, endorektálne USG v pláne
 • opračné riešenie ochorení konečníka
 • operácie hemoroidov  I.-IV. stupňa / zlatá žila /
 • operácia fisúry /trhliny/ konečníka- akútne a chronické
 • operácia fistúl a abscesov/ hnisavé ochorenia  konečníka /

Podľa rozsahu hemoroidov /1.-4.stupeň/ ponúkame tieto možnosti liečby  hemoroidov:

 • ELASTICKÁ LIGATÚRA PODĽA BARRONA- / hemoroidy 2. A 3. stupňa / ide o elegantnú ambulantnú metódu, ktorá spočíva v naložení elastických krúžkov na jednotlivé hemoroidálne uzly. Pacient nevyžaduje prípravu pred výkonom.  Pri jednom ambulantnom sedení  sa rieši 1 uzol / pre zabezpečnie komfortu pacienta/. Výkon trvá cca 5 minút a po 2-4 týždňoch sa riešia ďalšie uzly. Výhody: ambulatná liečba, nevyžaduje predoperačné vyšetrenia. Podľa pracovného zaradenia pacienta bez nutnosti PN,  výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou.
 • KLASICKÁ OPERAČNÁ LIEČBA- / hemoroidy 2.-4. stupňa/ spočíva v odstránení hemoroidálnych uzlov klasicky rezom,  vyžaduje ústavnú liečbu  v celkovej anestéze,  sú vyžadované predoperačné vyšetrenia. Doba PN je cca 4-5 týždňov. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou
 • OPERÁCIA HEMOROIDOV PODĽA LONGA  /pomocou staplera/ ./ hemoroidy 3.-4. stupňa s prítomným prolapsom /vyklenutím /konečníkového kanálu.  Spočíva v odstránení  hemoroidov  špeciálnym prístrojom- staplerom . Táto metóda vyžaduje  ústavnú  liečbu, aj v rámci jednodňovej chirurgie.  Výkon je preplácaný ZP len u posledného štádia ochorenia, spojeného s prolapsom konečníka. Pri skorších štádiách ochorenia, operácia možná so spoluúčasťou pacienta. 
 • Operácia análnych fisúr, fistúl a polypov: Sú to jednoduché operácie, pri ktorých sa odstraňuje bolestivá trhlina v oblasti konečníka – análna fisura, alebo mokvajúci otvor v okolí konečnka – análna fistula. Odstránenie polypov v oblasti análneho kanála a konečníka. Operácie je nutné vykonať v celkovej anestéze.

Ambulantné hodiny:

Štvrtok:  8:00 - 12:30     ;     13:00 - 15:00

Kontakt

Telefónne číslo do ambulancie: 053/ 4199 352

Adresa
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Poloha
Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo - bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Lekár: MUDr. Marta Sakmárová


Ambulancia cievnej chirurgie

Cieľom ambulancie je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pacientom s ochorením tepnového a žilového systému.

Diagnostika:

 • úvodné fyzikálne, laboratórne vyšetrenie a základné prístrojové vyšetrenie špecialistom na ambulancii - USG
 • plánovanie zložitejších vyšetrovacích postupov dostupných v našej nemocnici
 • CT AG, MR AG a ich zhodnotenie

Liečba :

 • konzervatívna liečba, prevencia a pooperačné sledovanie
 • operačná liečba

Operácie krčových žíl ( varixov ):

 • komplexná liečba krčových žíl/ varixov/  vrátane endovaskulárnej liečby
 • sklerotizácia varixov,
 • odstránenie metličiek na dolných končatinách

Operácie revaskularizačné výkony:

 • vytvorenie cievneho prístupu pre potreby dialýzi
 • komplexná chirurgická eventuálne endovaskulárna liečba ochorení tepien, predovšetkým ich zúženie alebo uzáver v dôsledku sklerotických zmien na pracovisku cievnej chirurgie,  naplánovanie výkonu  
 • komplexná diagnostika a liečba pacientov so syndrómom diabetickej nohy

Veríme, že takto koncipovaná starostlivosť osloví pacientov z tohto ako aj okolitých regiónov a vyhľadajú služby na našej ambulancii cievnej chirurgie.

Ambulantné hodiny:

Utorok 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Streda7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Štvrtok7:00 - 12:30
13:00 - 15:30

Kontakt

Telefónne číslo do ambulancie:       053/ 4199  165

Adresa
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Poloha
Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice - bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Lekár:   MUDr. Janka Javiľáková
Narodená v roku 1984.  Medicínske vzdelanie ukončené v roku 2008 na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice.  Od roku 2009 pracuje v odbore cievna chirurgia, Prešov, Ružomberok, Kulmabach - Nemecko. Momentálne pracuje na oddelení cievnej chirurgie Prešov.

Sestra:   Beáta Neupaverová


Ambulancia jednodňovej chirurgie

Ambulancia jednodňovej chirurgie zabezpečuje komplexný manažment pacientov operovaných v režime jednodňovej ambulantnej starostlivosti ( JAS ).

Zahŕňa komplexnú diagnostiku, ktorú má naša nemocnica k dispozícii, výber a indikáciu pacientov vhodných pre výkon v režime JAS,. V rámci JAS dnes vykonávame  operácie  prietrží s použitím sieťky, laparoskopicky, alebo rezom, laparoskopickú operáciu žlčníka a slepého čreva, operácie hemoroidov análnych fistúl a fisúr, operáciu sakrálneho dermoidu,  diagnostické laparoskopie. Artroskopické operácie kolena a ramena.

V náväznosti na vznik ambulancie jednodňovej chirurgie sme vytvorili v rámci oddelenia priestor na starostlivosť o pacientov operovaných v režime JZS. Vzhľadom na špecifiká jednodňovej zdravotnej starostlivosti sme vytvorili podmienky pre jej nerušený chod, najmä s ohľadom na pohodlie pacienta dokonalú komunikáciu s ním. Pacient si užije všetky výhody JZS – individuálny prístup, flexibilitu, špičkovú zdravotnú starostlivosť, príjemné prostredie a to všetko pod záštitou  komplexnej lôžkovej starostlivosti v prípade potreby.  

Liečebné možnosti/ výkony:

 • Operácie prietrží. ( Pruh)
 • Laparoskopická cholecystektómia, operácia  žlčníka.
 • Laparoskopická apendektómia, odstránenie červovitého výbežku slepého čreva.
 • Laparoskopická diagnostika, odstránenie zrastov, odber vzoriek.
 • Operácia hemoroidov.  ( viď proktologická ambulancia )
 • Operácia análnych fisúr, fistúl a polypov. ( viď proktologická ambulancia)
 • perácia dermoidnej cysty.
 • Artroskopia kolena a ramena ( viď. ambulancia športovej traumatológie, kolena a ramena)
 • Operácie úrazov a extrakcia OS materialu ( viď. traumatologická ambulancia)

Ambulantné hodiny :

Štvrtok - párny    13:00 – 15:00      

Kontakt

Telefónne číslo do ambulancie: 053/ 4199 352

Adresa
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Poloha
Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo - bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Lekár: MUDr. Ľubomír Štefanko
Sestra: Bc. Ivana Suľovská


Onkochirurgická ambulancia

Zaoberá sa nádorovými ochoreniam tráviaceho traktu a v spolupráci s klinickým onkológom  a gastroenterológom zabezpečuje predoperačný a pooperačný manažment  onkologických pacientov.
Traumatologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú starostlivosť o úrazového pacienta. Vykonáva komplexnú diagnostiku a pooperačnú starostlivosť o operovaných aj konzervatívne liečených pacientov. Ambulancia už v tejto chvíli poskytuje nadregionálnu starostlivosť o úrazových pacientov.

Ambulantné hodiny:

Pondelok       10:00  - 12:00 MUDr. Jaroslav Barla, 12:30 - 14:30 MUDr. Ján Vaško

Kontakt

Telefónne číslo do ambulancie:       053/ 4199  165

Adresa
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Poloha
Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice - bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Lekár:   MUDr. Jaroslav Barla  
Sestra:   Beáta Neupaverová