Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov podstupujúcich akútne a plánované diagnostické a operačné výkony vyžadujúce primeraný spôsob anestézie v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves, aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc resp. na vyššie pracoviská (operácie plánované v celkovej a/alebo regionálnej anestézii, neplatí to pre operácie v lokálnej anestézii).

Ambulantné hodiny

Pondelok
8:00 – 12:00
12:30 - 15:00
Utorok
8:00 – 12:00
12:30 - 15:00
Streda
8:00 – 12:00
12:30 - 15: 00
Štvrtok
8:00 – 12:00
12:30 - 15:00
Piatok
8:00 – 12:00
12:30 - 15:00


Kontakt/Adresa/Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí Pavilónu B

Lekár: podľa rozpisu práce
Telefónne číslo do ambulancie: 053/4199442