Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

FBLR ambulancia (rehabilitačná)

Ambulancia FBLR / fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia/ sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, preventívnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním sa na ochorenia myoskeletárneho systému, ochorenia neurologického pôvodu, poúrazové stavy, polytraumy, funkčné zhodnotenie celého pohybového systému.


Liečebné možnosti/Výkony

Pacienti na ambulantnú liečbu sa objednávajú telefonicky alebo osobne, na základe odporúčania obvodného alebo odborného lekára . Po vstupnom vyšetrení rehabilitačným lekárom pacienta na procedúry načasuje fyzioterapeut. Po absolvovaní procedúr sa na ambulancií vykoná kontrolne vyšetrenie. Po zhodnotení zdravotného stavu pacienta lekár ukončí liečbu alebo predpíše ďalšie procedúry, alebo odporučí pacienta na hospitalizáciu .

Ambulantné hodiny

Pondelok

Utorok
  8:00 - 13:00
Streda
  8:00 - 13:00
Štvrtok
  8:00 - 13:00
Piatok
  8:00 - 13:00


Kontakt/Adresa/Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón) -zadný vchod nemocnice

Lekár: MUDr. Štefánia Richnavská
MUDr. Michal Mochnacký
MUDr. Soňa Jurčišinová

Sestra: Marcela Vitikáčová

Telefónne číslo do ambulancie: 053/4199 261