Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

OZNAM:

  • V dňoch 28. a 29.12.2017 sa nebudú vykonávať odbery krvi z prevádzkových dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.


Primár

MUDr. Štefánia Bevilaquová
Tel. + 421 (0) 53 4199 280
e-mail: stefania.bevilaquova@svetzdravia.com
vzdelanie: Lekárska fakulta UK Martin – odbor všeobecné lekárstvo.
Špecializácia: atestácia z vnútorného lekárstva, atestácia z hematolológie a transfuziológie                                                                                                            Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov

Lekár

MUDr. Viera  Kokoruďová
Tel. +421 (0) 53 4199 123

Vedúci zdrav. laborant

Mgr. Helena Jagáčová
Tel. +421 (0) 53 4199 122
e-mail: helena.jagacova@svetzdravia.com                                                                           Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

Pracoviská:
Oddelenie  tvorí hematologická ambulancia, imunohematologické laboratórium a transfuziologická časť, ktoré  úzko spolupracujú.

Úsek transfuziologický

Transfuziologická časť sa zaoberá  vyšetrovaním darcov krvi, spracovaním krvi. Poskytuje krvné prípravky pre pacientov v lôžkovej časti nemocnice a pre pacientov hematologickej ambulancie.

Pracovníci:
-    Miroslava Jakubcová – dokumetaristka
-    Marta Novotná    - zdravotnícky laborant
-    Renáta Ružbacká    - zdravotnícky laborant
-    Alena Svobodová    - zdravotnícky laborant
-    Bc. Patrícia Pavolová    - zdravotnícky laborant                                                         -    Mária Lamošová - zdravotnícky laborant                                        

Kontakty:

-    Kancelária darcov krvi        +421 (0) 53 4199 341
-    Imunohematologické laboratórium    +421 (0) 53 4199 122
-    Príjem materiálu            +421 (0) 53 4199 268 

Krv môžete darovať v pracovných dňoch, v nasledujúcich časoch:
•    Pondelok         od 07:00    do11:00
•    Utorok        od 07:00    do 11:00
•    Štvrtok    od 07:00    do 11:00
•    Piatok        od 07:00    do 11:00

Potrebujeme tieto krvné skupiny:

Informácie pre darcov krvi
Interval darovania
-     pre mužov každé 3 mesiace ( v prípade potreby aj o 2 mesiace, maximálne 4x ročne)
-     pre ženy každé 4 mesiace ( v prípade potreby každé 3 mesiace, maximálne 3x ročne)

Prečo darovať krv
-    Je to prejav ľudskosti, ktorý môže pomôcť zachrániť ľudský život a teba urobí výnimočným hoci ostaneš neznámy
-    Nebolí ale trénuje ľudský organizmus na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi
-    Prispieva k regenerácii organizmu - „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
-    Dozvieš sa svoju krvnú skupinu
-    Vyšetrenie krvi pri odbere  je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliadke, zameriava sa aj na zachytenie krvou prenosných infekcií. Často sa pri takomto vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých potenciálny darca ani nevie
-    Dokonalé víťazstvo je zvíťaziť nad sebou, pretože keď celkom premôžeš seba, všetko ostatné prekonáš už ľahko

Kto môže darovať krv
vek             18 – 60 rokov
od             17 do 18 rokov – so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu
telesná hmotnosť     > 50 kg
Hemoglobín         pre ženy ≥ 125 g/l
pre mužov ≥ 135 g/l
Tlak krvi         Systolický tlak krvi do 180 mm Hg
Diastolický tlak krvi do 100 mm Hg
Pulz             Pravidelný 50 – 110/min

Kritériá trvalého vylúčenia darcu:
-    Srdcovo-cievne ochorenia
-    Ochorenia centrálnej nervovej sústavy
-    Krvácavé ochorenia
-    Epilepsia
-    Ostatné systémové ochorenia, napr. metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, tráviacej sústavy, dýchacej sústavy
-    Cukrovka
-    Rôzne infekčné ochorenia
-    Zhubné ochorenia
-    Prenosná špongioformná encefalopatia (PŠE) (napr. Creutzfeldova-Jakobova choroba, variantná Creutzfeldova-Jakobova choroba)
-    Vnútrožilové (i. v.) alebo vnútrosvalové (i. m.) užívanie drog
-    Príjemca xenotransplantátov
-    Rizikové sexuálne správanie

Kritériá dočasného vylúčenia darcu:
-    Brucelóza
-    SARS
-    Osteomyelitída
-    Q-horúčka
-    Syfilis
-    Toxoplazmóza
-    Tuberkulóza
-    Reumatická horúčka
-    Horúčka vyššia ako 37 C
-    Chrípkové ochorenia
-    Malária
-    Zapadonílska horúčka
-    Tetovanie
-    Akupunktúra
-    Piercing
-    Vakcinácia
-    Transfúzia krvi
-    Malé chirurgické zákroky
-    Užívanie liekov a i.

Pred odberom krvi:

-Minimálne 6 hodín pred odberom nepiť alkohol!
-24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte     tréningy a návštevu posilňovne
–    pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju)
–    dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku,

–    Na odber krvi nikdy nechoďte nalačno!

Plakety prof. MUDr. J. Janského
•    Bronzová Janského plaketa - 10 bezplatných odberov krvi
•    Strieborná Janského plaketa - 20 bezplatných odberov krvi
•    Zlatá Janského plaketa:
o    ženy: 30 bezplatných odberov krvi
o    muži: 40 bezplatných odberov krvi
•    Diamantová Janského plaketa:
o    ženy:60 bezplatných odberov krvi
o    muži:80 bezplatných odberov krvi

Plakety prof. MUDr. J. Kňazovického

•  Kňazovického plaketa: ženy: 80 bezplatných odberov krvi
•  Kňazovického plaketa: muži: 100 bezplatných odberov krvi

Úsek hematologickej ambulancie 

Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu  chorôb krvi, krvotvorných orgánov,  vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

Primár

 MUDr. Štefánia Bevilaquová
Tel. + 421 (0) 53 4199 280

    Lekár
    MUDr. Viera  Kokoruďová
    Tel. +421 (0) 53 4199 123

Marta Siváčková     – sestra
Mgr. Marianna Marciová     – sestra
Andrea Podolínska    - sestra
Anna Šaríková     - sestra

tel. +421 (0) 53 4199 125

Odberové dni

•    Pondelok         od 07:00    do11:00
•    Utorok        od 07:00    do 11:00
•    Štvrtok    od 07:00    do 11:00
•    Piatok        od 07:00    do 11:00

Nadštandardné služby s priamou platbou za výkony= vyšetrenie pre vlastnú potrebu:
–    vyšetrenie krvnej skupiny, Rh systému, skríningu antierytrocytových protilátok
–    vyšetrenie vírusových nákaz ( anti- HIV, HbsAg-  antigén B- hepatitídy ,
 anti-HCV – protilátky proti C hepatitíde) a  vyšetrenie na syfilis
    Informácie o úhrade za výkony poskytujeme priamo na pracovisku.