Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Ambulancia hematológie a transfuziológie

Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu  chorôb krvi, krvotvorných orgánov, vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

Na hematologickej ambulancii realizujeme :

 • odber krvi na biochemické, hemokoagulačné , sérologické , imunohematologické , genetické vyšetrenia a vyšetrenie krvného obrazu.
 • infúznu liečbu a liečbu vysokodávkovanými imunoglobulínmi
 • transfúzie erytrocytov, čerstvej zmrazenej plazmy, trombocytových koncentrátov
 • cytostatická liečba hematoonkologických pacientov
 • liečebné venepunkcie
 • punkcie kostnej drene na morfologické, histologické, imunofenotypové a genetické vyšetrenie
 • dispenzár a riadenie liečby pacientov s vrodenými a získanými poruchami zrážania krvi
 • konziliárnu činnosť pre lôžkové oddelenia nemocníc spádovej oblasti

Liečebné možnosti/Výkony

Nadštandardné služby HTO s priamou platbou za výkony = vyšetrenie pre vlastnú potrebu:

 • vyšetrenie krvnej skupiny,
 • Rh systému, skríningu antierytrocytových protilátok
 • vyšetrenie vírusových nákaz ( anti- HIV, HbsAg-  antigén B- hepatitídy ,
 •  anti-HCV – protilátky proti C hepatitíde) a  vyšetrenie na syfilis
 •     Informácie o úhrade za výkony poskytujeme priamo na pracovisku.

Ambulantné hodinyprestávka na obed
Pondelok
7:00 - 12:30
12:30 – 13:0013:00 – 14:00
Utorok
7:00 – 12:00
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
Streda
7:00 – 12:00
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
Štvrtok
7:00 – 12:00
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
Piatok
7:00 – 12:30

Odbery krvi od 7:00 - 10:00

Podávanie infúznej a transfúznej liečby denne od 10:00

Prvovyšetrenie (neobjednaní) denne okrem piatku

Pacient si so sebou donesie: dokumentáciu, výmenný lístok a preukaz poistenca

Doplnkové informácie

 • na prvé vyšetrenie pacient prichádza s odporúčaním od odosielajúceho lekára a s dokumentáciou
 • na kontrolné vyšetrenia a odbery krvi následne objednáva sestra na ambulancii -tel.číslo:  053/41 99 125
 • pred odberom krvi odporúčame ľahké raňajky , dostatočné množstvo tekutín( ideálne čistá voda) , ranné lieky nie je potrebné vynechať
 • bližšie informácie o možnosti darovať krv nájdete v sekcii transfuziológia

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Lekár:      MUDr. Štefánia Bevilaquová-primár
                   MUDr. Viera  Kokoruďová- lekár
   
Sestry:    Anna Šaríková
                  Andrea Podolínska           

                  Marta Siváčková                           

                  Mgr. Marianna Marciová

Telefónne čísla do ambulancie:

sestry
053/41 99 125
ambulancia primára
053/41 99 280
ambulancia lekára
053/41 99 123