Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenia a následnú dispenzarizáciu  pacientov na odporučenie internistu po akútnych koronárnych príhodách, po arytmologických zákrokoch, pacientov s hypertenziou, poruchami srdcového rytmu, kardiomyopatiami, po kardiochirurgických operáciách.

Liečebné možnosti/Výkony

Špecifické vyšetrenia:

  • EKG, 24 hod.
  • EKG HOLTER, 7 dnový Holter monitoring v spolupráci s externou firmou,
  • Ergometrické vyšetrenie
  • ECHO

Úzka spolupráca s kardiocentrami

Ambulantné hodiny

  prestávka na obed

Pondelok
7:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00  – 15:30
Utorok
7:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00  – 15:30
Streda
7:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00  – 15:30
Štvrtok
7:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00  – 15:30
Piatok
7:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00  – 15:30

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón) – zadný vchod do nemocnice.

Lekár:         MUDr. Milan Kapalko
Sestra:        Bc. Alena Palenčárová

Telefónne číslo do ambulancie:          053/4199260