Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika zabezpečuje vyšetrenia funkčného stavu dýchania a obehu pre všetky pracoviská klinických odborov NsP pre účely prevencie, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a posudzovania chorých a ohrozených chorobami dýchacieho a obehového ústrojenstva.

Liečebné možnosti/Výkony

  • EKG vyšetrenia /preventívne prehliadky, pri ťažkostiach, pred kúpeľnou liečbou/.
  • Bicyklová ergometria.
  •  Vyšetrenie periférnych tepien končatín.
  • Spirometrické vyšetrenie.
  • Audiometrické vyšetrenie z preventívnych dôvodov.
  • Konziliárne a predoperačné vyšetrenia len u hospitalizovaných pacientov chirurgického a gynekologického oddelenia.

Ordinačné hodiny

Pondelok
7:00 – 15:30
Utorok
7:00 – 15:30
Streda
7:00 – 15:30
Štvrtok
7:00 – 15:30
Piatok
7:00 – 15:30

                 


Každý deň v čase
Odbery7:30– 8:00
Cievné vyšetrenia podľa objednania, EKG,
7:30– 12:00
Ergometria podľa objednania
12:45– 14:45
Spirometria
7:30– 12:00
Audiometria
7:30– 12:00


Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

Lekár:            MUDr. Katarína Jalčová
Sestra:           Mgr. Nadežda Bartalská

Telefonický kontakt

053/4199 118, 132