Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Oddelenie pediatrie

Poskytuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pre pacientov od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Tvorí ho lôžková časť a ambulantná časť.

Lôžková časť

  • novorodenecké oddelenie
  • jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca
  • oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí s jednotkou intenzívnej starostlivosti

Novorodenecké oddelenie

má 15 lôžok. Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in. V observačnej časti oddelenia sú novorodenci bezprostredne po pôrode a novorodenci, ktorí nemôžu byť pri matkách /po operačných pôrodoch, iné problémy matky/. Zameriavame sa na prirodzenú výživu materským mliekom, disponujeme bankou materského mlieka. V našej banke materského mlieka uskladňujeme pasterizované materské mlieko od matiek počas pobytu na pôrodnici, ako aj po ich prepustení domov.

Realizujeme skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou - bilirubinometriou. U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky ako novinku využívame fototerapiu prístrojom neo Blue blanket, ktorý umožňuje realizáciu fototerapie v systéme rooming-in a tým ponechanie novorodenca pri matke. Dodržiavame a propagujeme zásady BFHI - nemocnice priateľskej k deťom.

Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca

má 13 lôžok s nadregionálnou úrovňou. Hospitalizujeme novorodencov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. Jedná sa o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou od 1500-2500g a ostatných patologických novorodencov, ktorí vyžadujú intenzívny monitoring životných funkcií a liečbu. U novorodencov so syndrómom dychovej tiesne využívame ventilačnú podporu CPAP, v prípade potreby umelú pľúcnu ventiláciu do prevozu na vyššie pracovisko. V liečbe žltačky novorodencov využívame aj prístroj neoBlue blanket. Pre matky ako doprevádzajúce osoby máme k dispozícii 3 izby, z nich jedna je nadštandardne vybavená, so zvýhodnenou platbou pre klientov ZP Dôvera. Ak to stav matky a novorodenca umožňuje, uplatňujeme rooming-in systém.

Oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí

disponuje 33 lôžkami, na ktorých sú hospitalizovaní pediatrickí pacienti s rôznymi ochoreniami detského veku s možnosťou doprovodu rodiča alebo inej osoby priamo na izbe. Súčasťou oddelenia sú 3 nadštandardne zariadené izby pre jedno dieťa s doprovodom, z nich jedna je so zvýhodneným poplatkom pre klientov ZP Dôvera. Jedna izba s vlastným sociálnym zariadením slúži ako izolačná izba. Súčasťou oddelenia je jedáleň, ktorá zároveň slúži ako spoločenská miestnosť s TV, základná a materská škola s kvalifikovanými učiteľmi, herňa. K príprave mliečnej stravy a príkrmov pre deti do jedného roku slúži mliečna kuchynka.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú 4 lôžka s príslušným vybavením. Sú tu kontinuálne monitorované a liečené deti s ohrozenými životnými funkciami. V rámci medziodborovej spolupráce s chirurgickým oddelením hospitalizujeme deti do 3 -6 rokov s popáleninami, úrazmi hlavy.

Oddelenie je súčasne pediatrickým kompetenčným centrom.

Ambulantná časť

  • Príjmová a konziliárna ambulancia
  • ÚPS

V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu a realizujú predoperačné vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia, rôzne diagnostické a terapeutické zákroky /napr. odbery krvi a starostlivosť o centrálne venózne katétre u ambulantných pacientov, výmenu tracheostomických kanýl, v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením mikčnú cystoureterografiu, u detí s respiračnými infektami podávame inhalačnú liečbu.../

V pracovné dni od 15:30 do 7:00, cez víkendy a sviatky 24 hodín je v priestoroch ambulancie ústavná pohotovostná služba so službukonajúcim lekárom- pediatrom.

Návštevné hodiny

Pondelok

14:00 – 17:00

Utorok

14:00 – 17:00

Streda

14:00 – 17:00

Štvrtok

14:00 – 17:00

Piatok

14:00 – 17:00

Sobota

13:00 – 16:00

Nedeľa

13:00 – 16:00

Kontakt/Adresa/Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Oddelenie sa nachádza na 1. a 2. poschodí budovy nemocnice (B pavilón)

Primár oddelenia

053/4199237

Vedúca sestra

053/4199251

Lekárska izba

053/4199190

JIS

053/4199194

Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca

053/4199295

Vedúci lekár JISN

053/4199298

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov 

Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno(cena za deň)
Pre doprovod dieťaťa staršieho ako tri roky je povinná platba zo zákona 3,32 eur. Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania (poplatok za celodennú stravu je 5,30 eur).